logotype
image1 image1 image1 image1

PROGRAMAJÁNLÓ

 

M E G H Í V Ó

  

            A Göcsej Sportegyesület 2019. február 23-án (szombaton) 1300 órakor tartja éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helye: Városi Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.

Tervezett napirendi pontok:         

1. Beszámoló a 2018. év célkitűzéseinek teljesítéséről
/előadó: Süle Gábor SE elnök/

2.Tájékoztató a 2018. évben elért minősítésekről
 /előadó: Boncz István /

3. Gazdasági beszámoló a 2018. évről
/előadó: Geráthné Pénzes Rozália gazdasági vezető/
Felügyelő Bizottság jelentése
 /előadó: Horváth Zoltánné FB elnök/
 Közhasznúsági jelentés elfogadása

  4. 2019. évi tervek

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy a fent említett helyen és időpontban megjelenni szíveskedjen.

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy 2019. február  23-án 1330 órakor a fenti helyen, változatlan napirenddel a közgyűlést ismételten összehívom. Az Alapszabály értelmében a megismételt közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes!

 Kérjük, hogy az éves tagdíjat a közgyűlést követően, a helyszínen szíveskedjenek befizetni! A fenti lehetőségen kívül csak banki átutalással, vagy postai befizetéssel lehetséges a tagdíjak rendezése! A tagsági jogviszony folyamatossága a március 31-ig beérkezett tagdíjfizetéssel áll fenn!

 

Zalaegerszeg, 2019. február 09.

A Göcsej Sportegyesület Elnöksége nevében:

 

Süle Gábor
SE elnök  

 

  

 

A Göcsej Sportegyesület 2019. évi túraterve hamarosan!  

Kérjük, hogy a 2019. évi túrajavaslatokat az info@gocsejsport.hu címre küldjétek meg!
  

2019  Göcsej Sport