logotype
image1 image1 image1 image1

PROGRAMAJÁNLÓ

 M E G H Í V Ó

              A Göcsej Sportegyesület 2017. március 11-én (szombaton) 1300 órakor tartja éves rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

 A közgyűlés helye: Három kívánság étterem, Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 26.

 Tervezett napirendi pontok:        

                   1. Beszámoló a 2016. év célkitűzéseinek teljesítéséről

                                               /előadó: Süle Gábor SE elnök/

               2. Tájékoztató a 2016. év  ben elért minősítésekről

                                    /előadó: Boncz István/

3. Gazdasági beszámoló a 2016. évről

                                                                        /előadó: Geráthné Pénzes Rozália  gazdasági vezető/

                      Felügyelő Bizottság jelentése

                                               /előadó: Horváth Zoltánné FB elnök/

                               Közhasznúsági jelentés elfogadása

                                                              4. 2017. évi tervek

 A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérem, hogy a fent említett helyen és időpontban megjelenni szíveskedjen.

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés nem határozatképes, úgy 2017. március  11-én 1330 órakor a fenti helyen, változatlan napirenddel a közgyűlést ismételten összehívom. Az Alapszabály értelmében a megismételt közgyűlés a résztvevők létszámától függetlenül határozatképes!

Kérjük, hogy az éves tagdíjat a közgyűlést követően, a helyszínen szíveskedjenek befizetni! A fenti lehetőségen kívül csak banki átutalással, vagy postai befizetéssel lehetséges a tagdíjak rendezése! A tagsági jogviszony folyamatossága a március 31-ig beérkezett tagdíjfizetéssel áll fenn!

 

Zalaegerszeg, 2017. február 11.

 

A Göcsej Sportegyesület Elnöksége nevében:

 

Süle Gábor
SE elnök

 
 
 
 

2017  Göcsej Sport