logotype

Teljesítménytúrázás

 

1. Teljesítménytúrázás

1.1.

A teljesítménytúrázás fogalma: A teljesítménytúra az a természetjáró sportrendezvény, ahol a résztvevőknek meghatározott útvonalon, meghatározott szintidőn belül gyalog kell végighaladniuk.

1.2.

A teljesítménytúrák célja: A természetjárók fizikai teljesítőképességének, erőnlétének, állóképességének növelése, a rendszeres túratevékenységre való ösztönzése, és a szabadidő hasznos eltöltése.

1.3.

A szabályzat alkalmazása: E szabályzat alkalmazható minden természetbarát szervezet (az MTSZ, területi szövetség vagy bizottság, egyesület, szakosztály) önállóan vagy valamely társadalmi, gazdasági szervezettel közösen rendezett teljesítménytúráján. Hatálya kiterjed a rendező szervre, a rendezőségre, az indulókra és az egyéb résztvevőkre.

 

2. A teljesítménytúrák meghatározása

2.1.

Rendszere:

2.1.1.

Országos rendezvény az a túra, amelyet az MTSZ központilag rendez vagy amelyet jelentőségénél fogva országos rendezvényként elismer.

2.1.2.

Területi rendezvény az a túra, amelyet valamelyik területi természetbarát szövetség vagy bizottság rendez vagy amelyet területi rendezvénynek minősít.

2.1.3.

Egyesületi, szakosztályi rendezvény az a túra, amelyen a rendező egyesület vagy szakosztály tagjai indulhatnak.

2.1.4.

Meghívásos rendezvény az a túra, amelyen a rendező által meghatározott egyesületek, szakosztályok tagjai indulhatnak.

2.1.5.

Kizárásos rendezvény az a túra, amelyen csak meghatározott korú vagy nemű résztvevők indulhatnak, vagy az indulók köre egyéb feltétellel korlátozva van.

2.1.6.

Nyílt rendezvény az a túra, amelyen bárki indulhat

2.1.7.

A 2.1.l . és a 2.1.2. pontba nem tartozó nyílt túrák helyi rendezvénynek minősülnek.

 

2.2.

A teljesítménytúrák fajtái:

 

2.2.1.

Az útvonalak száma szerint:

 
 1. egy útvonalas az a rendezvény, ahol a résztvevők azonos útvonalon (egy indító és egy célállomás) haladnak
 2. több útvonalas az a rendezvény, ahol a résztvevők különböző hosszúságú útvonalakon, szakaszokon (több indító és/vagy több célállomás) vagy különböző vonalvezetésű útvonalakon (azonos indító és célállomás) haladnak
2.2.2.

Túrakategóriák (táv szerint):

 
 1. felkészítő vagy rövid távú az a túra, amelynek hossza legfeljebb 30 km
 2. általános (normál) távú az a túra, amelynek hossza 30...60 km
 3. hosszútávú az a túra, amelynek hossza 60 km felett van
2.2.3.

A túra szakaszai szerint:

 
 1. több szakaszos az a rendezvény, ahol a résztvevők az útvonalat több nap alatt, előírt pihenőidők közbeiktatásával teljesítik
 2. egy szakaszos az a rendezvény, ahol a résztvevők a rajt-cél között egy napszakban, vagy egymást követő napszakokban folyamatosan teljesítik az útvonalat
2.2.4.

Az útvonalvezetés módja szerint:

 
 1. körtúra az a túra, ahol az indító és a célállomás azonos
 2. vonalas útvonalú az a túra, ahol az indító és célállomás távolsága jelentős
 3. választható (alternatív) útvonalú az a túra, ahol a rendezőség nem határozza meg az ellenőrzőpontok között a követendő útvonalat
  1. két vagy több útvonal között választási lehetőséget kínál
  2. körtúrán több helyről biztosítja az indulási lehetőséget és/vagy a résztvevők haladási irányát azok döntésére bízza
2.2.5.

Útvonal vezetése szerint:

 
 1. állandó útvonalú az a túra, amelyet évről évre azonos nyomvonalon rendeznek meg
 2. módosuló az a túra, amelyet azonos nyomvonalon, váltakozó irányban vagy az útvonal egy részének rendszeres változtatásával rendeznek meg
 3. változó útvonalú az a rendezvény, amelyet évről évre más nyomvonalon vezetnek.
2.2.6.

A terep szerint:

 
 1. országúti az a túra, ahol a túra jelentős részében az útvonal szilárd burkolatú közúton vagy fóldúton vezet
 2. terepen vezetett az a túra, amely útvonalának jelentős része ösvényeken, erdei talajutakon vezet
 3. kombinált útvonalú az a túra, ahol az országúti szakaszok és talajutak hossza jelentős.
2.2.7.

Az indítás módja szerint:

 
 1. tömegrajtos az a túra, ahol a résztvevők a rajtból egyszerre indulnak
 2. folyamatos indítású túránál a résztvevők jelentkezésük után egyénileg indulnak
 3. szakaszos indítású az a túra, ahol a résztvevők meghatározott időpontokban (időközönként) rajtolhatnak
 4. nyújtott indítású túránál - az egyébként az a, b, c, pont szerinti indítás után - meghatározott időpontig, saját idejük terhére a gyorsabban haladni szándékozók még elindulhatnak.
2.2.8.

A részvétel módja szerint:

 
 1. egyéni értékelésű az a túra, ahol a feladatot a résztvevők egyénileg vagy tetszőleges csoportokat alkotva teljesítik
 2. csapatértékelésű az a túra, ahol az útvonalat meghatározott létszámú csapatnak a rajttól a célig együtt haladva kell teljesítenie
2022  Göcsej Sport